1.  CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1.1.  Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platební brány GoPay
  • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2102019/5500: E-mailem bude zákazníkovi zasláno potvrzení objednávky spolu s bankovními údaji a číslem objednávky. Zboží bude rezervováno po dobu 14 dnů a ihned po doručení platby bude objednávka zpracována.
  • okamžitým online převodem z účtu přes platební bránu GoPay: Zákazník si vybere svoji banku a následně je přesměrován do svého internetového bankovnictví, kde pouze potvrdí předvyplněný platební příkaz.

Všechny tyto platební metody jsou ZDARMA.

1.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.

1.3. Prodávající požaduje od kupujícího uhradit 100%  kupní ceny zboží předem.

1.4. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

1.5. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. 

1.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

1.7.  Prodávající  je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

2.  PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

2.1. Zboží je kupujícímu dodáno na adresu určenou kupujícím v objednávce.

2.2. Dodání zboží zajišťujeme vlastní přepravou, případně využíváme služeb společností DPD, DHL a Zásilkovna.

2.3. Přeprava po ČR je ZDARMA.

2.4. Přepravu do zahraničí lze zajistit po vzájemné domluvě. 

2.5. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

2.6. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

2.7.  Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

2.8. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

2.9. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány

Registrovat nový účet

Máte již svůj účet?
Místo toho se přihlásit nebo Obnovit heslo