1. Souhlas se zpracováním osobních údajů

1.1.     Zákazník uděluje souhlas společnosti PlanBath Studio s.r.o., se sídlem Herrova 1459/5, 148 00 Praha 4, IČ:06025111, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 274403 (dále jen „správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

- jméno a příjmení

- název společnosti

- e-mail

- telefonní číslo

- dodací adresa

 - objednané /  poptávané zboží

1.3.     Jméno, příjmení, název společnosti, e-mail, telefonní číslo a dodací adresu je nutné zpracovat za účelem zpracování objednávky případně vytvoření nabídky, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesené dotazy. Tyto osobní údaje budou Správcem zpracovávány nejdéle po dobu 2 let od poptávky/objednávky, pokud zákazník udělí souhlas k dalšímu zpracování. V případě uzavření a plnění smlouvy budou data zpracovávána po dobu 10 let.

1.4.      S výše uvedeným zpracováním zákazník uděluje svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu na studio@planbath.com nebo písemně na adresu PlanBath Studio s.r.o., Dobronická 1257, 148 00 Praha 4.

1.5.      Zpracování osobních údajů je prováděno společností PlanBath Studio s.r.o., tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

1.6.      Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

- vzít souhlas kdykoliv zpět;

- požadovat po správi informaci, jaké osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů;

- vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovaz nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování;

- požadovat výmaz těchto osobních údajů;

- na přenositelnost údajů

- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 2. Zásady zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost PlanBath Studio s.r.o., IČ: 06025111, registrována u Městského soudu v Praze, spisová značka: 274403C, se sídlem Herrova 1459/5, 148 00 Praha 4 (dále jen: „správce“).

2.1. Pojmy

Subjekt údajů: Fyzická osoba (spotřebitel i osoba samostatně výdělečně činná), k níž se osobní údaje vztahují (dále také „Vy“ či „zákazník“);

Osobní údaj: Veškeré informace o identifikovaném nebo identifikovatelném zákazníkovi; identifikovatelným zákazníkem je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby (dále také „údaje“ či „informace“);

Správce: Subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a nese za toto zpracování odpovědnost. Správcem osobních údajů je společnost PlanBath Studio s.r.o. (dále také „my“);

Zpracovatel: Subjekt, který na základě zákona nebo z pověření správce zpracovává osobní údaje pro správce, a to na základě smlouvy o zpracování osobních údajů (dále také „obchodní partner“ či „partner“);

Webové stránky: https://venkovnisprchy.cz

Účel zpracování osobních údajů: Důvod, proč jsou osobní údaje zpracovávány. Takovým důvodem může být např. plnění smlouvy, správa uživatelských účtů, vyřizování podnětů a stížností, zasílání obchodních sdělení (newsletterů) či zobrazování reklam na základě zájmů zákazníků;

Cookies: Krátké textové soubory, které si ukládá Váš webový nebo mobilní prohlížeč. Většina souborů cookie obsahuje jedinečný identifikátor, tzv. ID souboru cookie. Jedná se o řetězec znaků přiřazovaný webovými stránkami a servery tomu prohlížeči, který soubor cookie uložil. To umožňuje webovým stránkám a serverům jednotlivé prohlížeče rozlišit a identifikovat. Soubory cookie se používají pro zlepšení fungování webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem lepšího cílení marketingových aktivit. Procházíte-li naše webové stránky, předpokládáme, že souhlasíte s používáním těchto souborů.

2.2. Jaké osobní údaje jsou zpracovávány?

Naše společnost a případně naši smluvní zpracovatelé zpracováváme následující osobní údaje:

- identifikační a adresní údaje: jméno, příjmení, doručovací a fakturační  adresa, sídlo podnikání, IČO, DIČ;
- elektronické kontaktní údaje: např. telefonní číslo, e-mailová adresa;
- jiné elektronické údaje: IP adresa, cookies;
- další osobní údaje spojené se smluvním vztahem: číslo bankovního účtu, historie objednávek;
- další osobní údaje: zpravidla údaje poskytnuté zákazníkem v objednávkovém formuláři či v jiných dokumentech a při komunikaci s námi, a to včetně pozdějších aktualizací.

2.3. Odkud pochází osobní údaje?

Zpracováváme údaje, které nám sami sdělíte např. při objednávce zboží, registraci uživatelského účtu, komunikaci s námi nebo přihlášením k odběru newsletteru. Zpravidla se jedná o:

- identifikační a adresní údaje;
- elektronické kontaktní údaje;
- další osobní údaje spojené se smluvním vztahem.

A dále údaje, které získáváme automaticky na základě toho, že procházíte naše webové stránky. Zpravidla  se jedná o jiné elektronické údaje:

- cookies
- webová stránka, z níž jste na naše webové stránky přišli;
- IP adresa;
- datum přístupu a doba přístupu;
- vyhledávací dotazy;
- kód odpovědi http a https;
- přenášené skupiny dat;
- údaj o prohlížeči 

Informace ohledně vašeho chování na webu jsou anonymizované a nedokážeme je přiřadit ke konkrétní osobě.

2.4. Z jakého důvodu jsou osobní údaje zpracovávány?

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány pro následující účely:
- plnění smluvního vztahu
- správa zákaznických uživatelských účtů - vámi zadané údaje můžete kdykoliv změnit
- péče o zákazníky - komunikace se zákazníky,  vyřizování podnětů, stížností a reklamací
- zákaznická hodnocení spokojenosti – můžete být požádáni o hodnocení zakoupeného zboží, případně můžete recenzi sami napsat a publikovat
- zasílání obchodních sdělení a nabídky – na základě vámi uděleného souhlasu. Souhlas můžete kdykoliv odvolat
- přímý marketing a tvorba personalizovaného obsahu a reklamy
- zlepšování kvality našeho zboží a služeb, analýzy návštěvnosti našich webových stránek a Vašeho chování na webových stránkách
- účetní a daňové účely
- plnění ostatních právních povinností, uplatnění právních nároků a kontroly veřejné moci

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány na základě těchto právních důvodů:
- plnění smlouvy nebo příprava nabídky
- plnění právní povinnosti – vedení účetnictví, zpracování daní a dalších předpisů
- oprávněný zájem správce na zasílání obchodních sdělení
- váš souhlas se zasíláním 

Zpracování osobních údajů pro účely plnění smluvního vztahu, účetní a daňové účely a plnění ostatních právních povinností jsou zákonnými či smluvními požadavky. Hodláte-li prostřednictvím našich webových stránek učinit objednávku, potřebujeme znát Vaše osobní údaje, abychom objednávku mohli řádně vybavit a doručit k Vám.  

2.5. Jak dlouho jsou osobní údaje zpracovávány?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány:

- po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a námi a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (4 roky);
- po dobu nezbytnou k plnění právní povinnosti (účetní doklady 5 let, daňové doklady 10 let);
- po dobu trvání našeho oprávněného zájmu na zasílání obchodních sdělení (2 roky od posledního otevření obchodního sdělení);
- po dobu trvání vašeho souhlasu 

2.6. Komu jsou osobní údaje zpřístupněny?

Přístup k Vašim osobním údajům mohou mít následující kategorie našich partnerů (příjemců):
- poskytovatelé přepravy zboží – předáváme vaše údaje, které jste vyplnili v objednávce (jméno, příjmení, doručovací adresa a telefonní číslo), tak aby Vám mohlo být zboží doručeno. Dopravce údaje zpracovává jen pro účel doručení zboží.
- poskytovatel účetního a daňového poradenství
- poskytovatelé IT služeb a hostingu
- poskytovatelé platebních bran / platebních karet – naše společnost nemá údaje o platebních kartách, kterými u nás platíte. Tyto údaje zná pouze zabezpečená platební brána a příslušná banka.

2.7. Jsou osobní údaje předávány mimo EU?

Správce nemá úmysl předávat osobní údaje do třetí země (mimo Evropský hospodářský prostor) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou:
- partneři, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti našich webových stránek, Vašeho chování na webových stránkách a obchodních konverzí – Google Inc. (více v čl. 9)
- poskytovatelé mailingových služeb - Mailchimp

2.8. Jaká jsou vaše práva týkající se osobních údajů?

Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
- vzít souhlas kdykoliv zpět, pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů;
- požadovat po nás informaci, které vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů;
- vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování;
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů;
- na přenesení osobních údajů k jinému správci
- podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz.


Veškerá práva nebo dotazy můžete uplatnit e-mailem na studio@planbath.com nebo písemně na adrese Dobronická 1257, 148 00 Praha 4. Kontaktovat nás můžete také pomocí  kontaktního formuláře na webových stránkách případně na telefonním čísle + 420 775 010 189.

2.9. Jak jsou zpracovávány soubory cookie?

Zpracovávané soubory cookie lze dělit dle platnosti na:
- dočasné cookies, které zůstávají uloženy ve vašem prohlížeči pouze do doby, než zavřete svůj prohlížeč,
- trvalé cookies, které zůstávají dlouhodobě uloženy ve vašem prohlížeči, dokud neuplyne jejich životnost nebo dokud je manuálně neodstraníte (doba uložení souborů cookie ve vašem prohlížeči závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče).


A podle funkcí na:
- nezbytně nutné - jsou nezbytné pro funkčnost našich webových stránek. Tyto soubory cookies nám umožňují monitorovat návštěvy a provoz,  abychom měli přehled, které stránky jsou nejoblíbenější a jak se na našem webu návštěvníci pohybují. Veškeré informace, které tyto soubory cookies shromažďují jsou agregované a tedy anonymní. 

- marketingové - poskytují relevantní obsah odpovídající vašim zájmům. Tyto soubory cookies mohou být nastaveny námi nebo našimi reklamními partnery prostřednictvím našich stránek. Jejich účelem je vytvořit profil vašich zájmů a zobrazovat vám relevnantní obsah na našich webnových stránkách i na webových stránkách třetích stran. 

- analytické - tyto soubory cookies jsou nezbytné pro provoz našich služeb a nelze je vypnout. Obvykle se nastavují pouze v reakci na vaše akce, jako je např. vytvoření účtu nebo uložení seznamu přání na později. 

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli v souladu s jejich podmínkami nakládání s osobními údaji:
- službami Google Analytics a Google Ads, provozovaných společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
- službou Sklik, provozovanou společností Seznam.cz, a.s., IČ: 26168685, se sídlem Praha 5 – Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 150 00

Cookies soubory jsou následně zpracovateli zpracovány v souladu s jejich podmínkami nakládání s osobními údaji:
- službou Google Analytics:  https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cshttps://policies.google.com/privacy/update?hl=cs
- službou Google Adwords: https://support.google.com/adspolicy/answer/6020956?hl=cs&ref_topic=1626336
- službou Sklik: https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/

 2.10. Podmínky zabezpečení osobních údajů

- Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
- Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména pomocí hesla, antivirového programu a záloh.
- Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 2.11.  Závěr

Právní předpisy i naše obchodní strategie a s ní související způsoby zpracování Vašich osobních údajů se mohou měnit. Pokud se tyto zásady rozhodneme aktualizovat, umístíme změny na našich webových stránkách a budeme Vás o těchto změnách informovat. Žádáme Vás, abyste si tyto zásady pečlivě přečetli a při další komunikaci s námi či užívání našich webových stránek tyto zásady pravidelně kontrolovali.

 

Tento dokument je aktualizován ke dni 30.12.2021.

 

Registrovat nový účet

Máte již svůj účet?
Místo toho se přihlásit nebo Obnovit heslo