Specialisté na venkovní sprchy
Doprava zdarma
Garance nejlepší ceny
Zákaznický servis 775 010 189

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY


Máte právo odstoupit od smlouvy do 30 dnů od obdržení zboží bez udání důvodu. Lhůta k odstoupení začíná dnem, kdy jste vy nebo vámi určená třetí strana, která není přepravcem, převzala zboží. K vykonání práva odstoupení od smlouvy nás musíte informovat o svém rozhodnutí některým z těchto způsobů:

- zasláním e-mailové zprávy na adresu servis@venkovnisprchy.cz. 
- doporučeným dopisem zaslaným na adresu WerkBad s.r.o., Dobronická 1257, Praha - Kunratice, 148 00
-  odesláním vyplněného formuláře. 

K zachování lhůty k odstoupení postačuje odeslání oznámení o uplatnění práva k odstoupení před uplynutím lhůty k odstoupení.

Obsah odstoupení

Pro hladký průběh odstoupení uveďte následující informace.

Tímto odstupuji od uzavřené smlouvy o nákupu následujícího:

  • Číslo objednávky
  • Název zboží
  • Objednáno/obdrženo dne:
  • Jméno objednatele
  • Adresa objednatele

Důsledky odstoupení

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme vám veškeré platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (s výjimkou dodatečných nákladů vzniklých tím, že jste si vybrali jiný způsob dodání než standardní dodání, které nabízíme), okamžitě a nejpozději do čtrnácti dnů od dne, kdy nám bylo doručeno oznámení o odstoupení od této smlouvy. K provedení této vrácené platby použijeme stejné platební prostředky, které jste použili při původní transakci, pokud s vámi nebylo dohodnuto něco jiného; v žádném případě vám nebudou účtovány poplatky za tuto vrácenou platbu. Můžeme vrácení platby odmítnout až do doby, kdy obdržíme zboží zpět nebo dokud neprokážete, že jste zboží odeslali, podle toho, který okamžik nastane dříve.

Zboží nám musíte vrátit nejpozději do čtrnácti dnů od dne, kdy nás informujete o odstoupení od této smlouvy. Lhůta je zachována, pokud zboží odešlete před uplynutím lhůty čtrnácti dnů.

Nesete přímé náklady na vrácení zboží. Za případnou hodnotovou ztrátu zboží odpovídáte pouze tehdy, pokud tato hodnotová ztráta vznikla v důsledku manipulace se zbožím, která není nezbytná k zjištění jeho povahy, vlastností a funkčnosti.

Formulář pro Odstoupení od smlouvy naleznete zde.